Правила 3 s

Article Basic Rules for Dungeons & Dragons

Share this

Set in a medieval fantasy world, D&D allows you to experience stories and adventures full of endless possibilities and amazing surprises. The Basic Rules for Dungeons & Dragons is a PDF that covers the core of the tabletop game.

The Basic Rules runs from levels 1 to 20 and covers the cleric, fighter, rogue, and wizard, presenting what we view as the essential subclass for each. It also provides the dwarf, elf, halfling, and human as race options; in addition, the rules contain 120 spells, 5 backgrounds, and character sheets. But the best part? The Basic Rules is a free PDF. Anyone can download it from our website. We want to put D&D in as many hands as possible, and a free, digital file is the best way to do that.

Using These Rules

The Basic Rules document is divided into three parts.

Part 1 is about creating a character, providing the rules and guidance you need to make the character you’ll play in the game. It includes information on the various races, classes, backgrounds, equipment, and other customization options that you can choose from. Many of the rules in part 1 rely on material in parts 2 and 3.

Part 2 details the rules of how to play the game, beyond the basics described in this introduction. That part covers the kinds of die rolls you make to determine success or failure at the tasks your character attempts, and describes the three broad categories of activity in the game: exploration, interaction, and combat.

Part 3 is all about magic. It covers the nature of magic in the worlds of D&D, the rules for spellcasting, and a selection of typical spells available to magic-using characters (and monsters) in the game.

Change Log

This change log indicates significant updates from the previous version of the D&D Basic Rules.

 • Incorporated Player’s Handbook errata (which can be found listed here)
 • Incorporated Dungeon Master’s Guide errata (which can be found listed here)
 • Incorporated Monster Manual errata (which can be found listed here)
 • 19337989 пъти

  Табла статистика от днес:

 • Lubeznia(1307)- guest_9899(A)(1216)
  0:1, Обикновена,
 • debora(1210)- HNP(1232)
  1:0, Обикновена, победа
 • maznobombe(1255)- valeria.d.p(1301)
  0:1, Обикновена, победа
 • Miki.e.Miki(1269)- Popadiata(1216)
  2:0, Обикновена, победа
 • EvgeniOnegin(1295)- guest_9825(A)(1194)
  2:0, Обикновена, победа
 • marmorana(1268)- bogomil(1219)
  1:0, Обикновена, край-време
 • ЕЛО класация за деня:

  villi
  повишение с 118
  точки: 1840

  gerdanova
  повишение с 117
  точки: 1840

  Lubeznia
  повишение с 110
  точки: 1840

  mimi20
  повишение с 77
  точки: 1840

  няма ли администратор в тоя сайт да провери как си прави точките guspata

  Табла — история и правила

  Таблата е една от най-древните игри в света, възникнала в района на Древен Египет, Шумер или Месопотамия. Името, с което ни е позната, идва от латинското tabula, което означава «маса» или «дъска». Tabula е вид табла, която се е играела в Древен Рим. Наричала се така, защото се играела на специална дъска.
  Правилата на Tabula били много сходни с тези на днешната табла. Пак всеки от играчите разполага с 15 пула и целта е била да бъдат взети по-бързо пуловете, но в началото на играта нямало разположени пулове на дъската а трябвало да се вкарат в игра чрез хвърляния на заровете. Друга разлика е, че са били използвани три, а не както сега — два зара. И последната разлика е, че и двамата играчи са тръгвали от една и съща позиция и са въртели пуловете по дъската в една и съща посока.

  Познати са четири вида игри в зависимост от правилата: «обикновена» табла, «челеби», «гюлбара» и «тапа». И при четирите се играе върху дъска, която е разделена на 4 сектора по 6 позиции, като се използват 2 зара. Играе се от двама играчи. Всеки от играчите има по 15 черни или бели пула, които трябва да премести между 24-те позиции на дъската според числата, които показват двата зара. Целта е най-бързо да се придвижат пуловете по полета и да се извадят от играта.
  Правилата за интерпретиране на заровете и за свободно движение са еднакви при всички варианти, с някои изключения: всеки играч има право да мести два пъти при различни стойности (напр. 1-3) и четири пъти при еднакви стойности на заровете — „чифт“ (напр. 4-4); два (четири) пула се местят на толкова позиции, колкото показват заровете. Няма ограничение за заетостта на междинните позиции, но крайната трябва да е свободна, заета от собствени пулове, или от уязвим противников пул; Един пул може да се мести повече от веднъж при условие, че всяко местене е валидно; Когато всички пулове се съберат в последния сектор по посоката на движение, могат да се местят извън дъската (позиция 25); Побеждава този играч, който пръв извади от игра всичките си пулове. Ако успее да го направи преди другият да е извадил пул, печели две точки. Такава победа е наричана „марс“. При всяка от разновидностите има различни вариации в началните позиции, посоката на въртене, условията за валидност на местене и отиграване на чифт.

  При първоначалната подредба всички пулове са на дъската — 2 броя на позиция 24, 5 броя на позиция 13, 3 броя на позиция 8 и 5 на позиция. 6. За единия играч позиция 24 е в горния десен ъгъл на дъската и той мести своите пулове в посока на въртене обратна на часовниковата стрелка. За другия играч позиция 24 е в горния ляв ъгъл на дъската и той мести своите пулове в посока на въртене по часовниковата стрелка. Така позиция 1 на всеки играч е 24-та за другия, 6-тата съответства на 19-та и 12-та на 13-та.
  Пул може да се мести ако крайната позиция е празна, заета от един или повече собствени пулове, или от един противников пул. В този случай противниковият пул се „удря“ и пулът излиза от играта. Играч, който има пулове извън игра е длъжен да ги вкара в игра на позиции 24 до 19 (1 до 6 за противника) в зависимост от хвърления зар. Други пулове не могат да бъдат местени докато всички не са вкарани в игра. Изваждането на пул от играта води до загуба на ходове от повторно местене и неизползване при блокиран пул извън игра. Защита се осигурява чрез събиране на повече от един пул върху дадена позиция — изграждане на „капия“ (кула). Построяването на няколко „капии“ защитава собствените пулове и ограничава ходовете на противника, но намалява възможните местения при последващи ходове.

  При «гюлбарата“ (понякога «диобара», «дьобара» или «дюбара») пуловете се местят в посока от 24 към 1 за всеки играч. Всички пулове първоначално са на позиция 24, но обикновено там са сложени само два (понякога три), а другите са до дъската или в ръката на играча. Позиция 24 е в горния десен ъгъл за единия играч и в горния ляв ъгъл за другия. Така позиция 24 на единия играч се явява позиция 1 за противника му.
  Защитата на позиция става само с един пул и няма изваждане от игра на противниковите чрез удар. Това позволява блокиране на шест последователни позиции с малка част от пуловете на играча. Особеното при доиграването на чифт е, че освен четирите местения с посочената дължина се играят и всички следващи чифтове в нарастващ ред до 6. Например ако сте хвърлил 3-3 ще играете четири местения с дължина 3, четири местения с дължина 4, четири местения с дължина 5 и четири местения с дължина 6 (най-много местения се правят при 1-1). Ако не е възможно да доиграете даден чифт, противникът ви го доиграва. Незапочнат чифт (без валиден ход с основната дължина) и различни стойности не се доиграват. В повечето варианти чифтове се играят до шестици на третия и следващите ходове.

  Играе се отново с 2 зара, като всеки един от играчите разполага с 15 пула. При започването на играта, на дъската има общо 4 пула, по два за всеки от играчите, които стоят на съответната 24 капия за всеки играч. В началото на играта всеки хвърля по един зар и този, който хвърли по-големия започва играта. Целта е да местите пуловете си по капии. Трябва да следите някой ваш пул да не остане гол, защото противникът ви може да го «затапи». По този начин няма да може да го местите, докато той не го «освободи».

  В таблата има три основни стратегии.
  Блокада — получава се, когато се наредят 6 последователни капии. Така противникът не може да ви «прескочи». Блокадата е удобна позиция, ако той има гол пул да бъде удрян, докато не си запълните полето със собствени пулове.
  Блиц — стратегия, при която се стремите да запълните своето поле с капии, докато държите негови един или два пула навън. Ако примерно противникът ви на първото си хвърляне има 2 и мести един от своите пулове във вашето поле от 1 на 3, а вие след това хвърлите чифт петици е добре да ударите и двата му пула.
  Третата стратегия се използва, ако изоставате в играта. При нея е добре да си направите 1 или 2 капии в противниковото поле. В определени случаи е подходящо да оголите пул, за да го удари противникът ви, за да не оставяте само един и то гол пул в неговото поле, а да направите капия. По този начин го затруднявате с прибирането на пуловете му, защото имате добри позиции да го ударите, ако остане гол, а така също го и затруднявате при вземането на пулове в края на играта, защото свободните позиции, където би могъл да върти пуловете си са по-малко, а и трябва да следи и внимава да не остави гол пул, което понякога е невъзможно.

  Настройка автоматизированных правил

  Автоматизированные правила позволяют управлять аккаунтом на основе выбранных вами критериев. Можно изменять статус объявления, размер бюджета и ставок, задавать другие условия. Например, если вы хотите повышать ставку на уровне ключевого слова каждый раз, когда объявление теряет позицию на первой странице результатов поиска, создайте соответствующее правило. Кроме того, можно задать автоматизированные правила для уведомлений о конкретных внесенных условиях по электронной почте.

  Применение автоматизированных правил экономит время: вам не придется постоянно отслеживать статистику и вносить изменения вручную.

  В этой статье приведен пример настройки автоматизированного правила.

  Начало работы

  Если вы раньше не использовали автоматизированные правила, прочитайте статью о том, что это такое.

  Инструкции

  Укажите, какую версию интерфейса Google Рекламы вы используете. Подробнее

  1. Войдите в аккаунт Google Рекламы.
  2. Откройте страницу Кампании, Группы объявлений или Ключевые слова.
  3. Нажмите на значок с тремя точками над таблицей статистики.
  4. Выберите Создать автоматизированное правило.
  5. В раскрывающемся меню «Тип правила» выберите Изменить бюджеты.
  6. Выберите один из трех вариантов: «Все активные кампании», «Все активные и приостановленные кампании» или «Выберите кампании».
  7. В раскрывающемся меню «Действие» выберите Увеличить бюджет. Вы можете увеличить бюджет на определенный процент или величину. При желании можно установить верхний предел бюджета, чтобы расходы не превышали определенную сумму за расчетный период.
  8. Чтобы добавить условие, нажмите +ДОБАВИТЬ в разделе «Условие».
  9. Определите частоту выполнения правила.
  10. Выберите тип уведомлений, которые вы хотите получать по электронной почте в связи с работой правила.
  11. Присвойте правилу название.
  12. Нажмите кнопку Просмотр, чтобы убедиться, что все настроено правильно. При этом только проверяются настройки, изменения в аккаунт не вносятся.
  13. Когда все будет готово, нажмите кнопку Сохранить правило.

  Общие рекомендации

  Используйте ограничения

  • Установите минимальные и максимальные пределы размера ставок и бюджетов. Постоянное увеличение ставок может вызвать нежелательный рост цен за клик, тогда как постоянное их снижение может привести к значительному сокращению трафика.
  • Обеспечьте достаточный объем данных

  • Чтобы обеспечить достаточный объем данных, рекомендуем подождать определенный период времени или добавить в правило дополнительные требования, например «Число показов > X».
  • Указывайте согласованные значения для параметров «Частота» и «С использованием данных от»

  • Установка высокой частоты наряду с продолжительным промежутком времени, за который производятся измерения, может вызывать проблемы. Придерживайтесь правила: ежедневно прибавлять Х% к ставке, если средняя позиция объявления за последние 14 дней ниже третьей. Таким образом, ставки будут подниматься ежедневно, тогда как данные будут оцениваться за последние 14 дней (т. е. преимущественно за период до увеличения ставок). Как правило, лучше использовать частоту и период времени, которые согласуются между собой (например, при выборе частоты «Еженедельно» следует использовать данные за последние семь дней).
  • Перед сохранением ещё раз проверьте параметры правила, которые будут влиять на ваши кампании. Устанавливая требования и задавая настройки, вы можете существенно изменить многие параметры своего аккаунта, поэтому очень важно не пренебрегать повторной проверкой.
  • Будьте внимательны

  • Попробуйте один раз применить свое правило, чтобы посмотреть, как оно будет работать в реальных условиях. Если действие правил вас устраивает, можно задать их регулярное выполнение (например, 1 раз в день или 1 раз в неделю).
  • Настраивайте правила с учетом специфики вашего бизнеса

  • Помните о суточных и недельных тенденциях (например, объем трафика в пиковые часы или дни может отличаться от обычного). Задавая значения изменений, учитывайте, насколько вы близки к достижению цели (например, если цель близка, можно задать изменение на 5%, если же до достижения цели еще далеко – на 20%). Этого можно достичь, используя несколько взаимосвязанных правил.

  Будьте осторожны при назначении двух правил, затрагивающих одни и те же элементы

 • Что произойдет, если настроить выполнение двух правил для общего набора элементов на одно и то же время? В нашей системе приоритет правил не определяется. Таким образом, в описанном случае оба правила будут выполнены. Мы не рекомендуем одновременно выполнять несколько правил для одного набора данных. Если вы хотите создать несколько правил для одного раздела кампании, назначьте их выполнение на разное время.
 • При наличии нескольких правил с одной областью применения и совпадающим временем запуска система пробует выполнить их все, но при попытке одновременно внести конфликтующие изменения могут произойти ошибки. Выбрав разное время выполнения, вы сможете не только избежать ошибок, но и самостоятельно определить последовательность применения правил.

  Советы по использованию правил, влияющих на ставки ключевых слов

  Установить регулярно выполняемые правила для ставок, действующие на уровне аккаунтов или кампаний, – непростая задача. Для управления ставками и бюджетом можно использовать автоматическое назначение ставок и Оптимизатор конверсий. Ниже приведены советы по настройке автоматизированных правил, позволяющих регулярно изменять ставки ключевых слов.

  Популярное:

  • Wow разрешение Wow разрешение For as long as war has raged, heroes from every race have aimed to master the art of battle. Warriors combine strength, leadership, and a vast kn. For as long as war has raged, heroes from every race have […]
  • Возврат такс фри греция Сумма для получения Tax Free в Греции снижена вдвое Греция снизила сумму беспошлинной покупки, с которой возвращается Tax Free, со 120 до 50 евро. В правительстве страны считают, что данная мера будет способствовать повышению […]
  • Кс го джаил правила Обсуждения Правила для КТ 1 сообщение Правила для Сервера Fantasy Jail No-Steam Все правила будут дополняться! Три основных правила Охраника ("КТ") Что-бы взять Командира надо прописать в чате !control чат открываеться на русскую […]
  • Разрешение flatout 2 Жанр:Arcade / Racing (Cars) / 3D Издатель: Бука Издатель за рубежом:Empire Interactive Разработчик: Bugbear Количество: CD 4 Количество: DVD 1 Язык: Русский Дата выхода: В продаже Неофициальный сайт игры: www.flatoutgame.com Системные […]
  • Закон о запрете библии В США собираются запретить христианство и Библию Эксперты предупреждают, что в США нарастают процессы, которые могут окончиться тем, что христианство окажется вне закона. Об этом говорится в документе, который готовится обнародовать […]
  • Модификации для споре Это мод, созданный Davo с использованием элементов из Darkspore. В этой модификации более тысячи (sic!) анимированных деталей из Darkspore. Для удобства они разделены по категориям. Для работы модификации нужно иметь Galactic Adventures, […]
  • Возврат такс фри 2018 Новое в НДС с 2018 года: закон о tax free С 1 января в России действует так называемый закон о tax free. Его разработчиком выступило Правительство РФ. Причём этот механизм возврата российского НДС актуален не только для иностранных […]
  • Спор космические приключения с миникотиком Спор космические приключения с миникотиком Посмотрите ИНСТРУКЦИЮ В КАРТИНКАХ. Она будет открыта в новом окне. " title="Не знаете, как скачать игру?"> Скачать (4.42 ГБ) без торрента быстро через uBar Вы любитель симулятора Spore от […]